Çankırı Avukat | Çankırı'nın Avukat Portalı
şirketler hukuku

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun temel taşlarından biri olarak, ekonomik faaliyetlerin adil ve düzenli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunur. Bu disiplin, ekonomi alanındaki faaliyetlerin etik ve sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayarak, ilgili tüm yasal düzenlemeleri içerir.

Bu hukuk dalı, şirketler arasındaki rekabetin adil olmasını ve her türlü usulsüzlüğün önüne geçilmesini amaçlar. Aynı zamanda, ticari etkinlikler sonucu ortaya çıkan zarar ve borçların yönetilmesi konusunda yol gösterir.

Şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar, sadece şirketlerin kendilerini değil, aynı zamanda ülke ekonomisini ve şirketin bireylerini de etkiler. Bu nedenle, şirketler hukuku, ekonomik istikrarın korunması ve bireylerin iş hayatındaki haklarının savunulması açısından kritik bir öneme sahiptir. 

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku, ticari işlemlerin ayrılmaz bir parçası olan kıymetli evraklar gibi çeşitli konuları içine alır. Kıymetli evraklar, çekler, bonolar ve poliçeler gibi, iş dünyasında kar elde etme hedefiyle gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde önemli bir rol oynar. Bu evraklar, ticaretin daha akıcı ve kolay bir şekilde ilerlemesini sağlar ve onların düzenlenmesi, kullanılması ve tedavülden çıkması gibi işlemler şirketler hukukunun konusu içindedir.

Türkiye’deki şirket yapıları, yasalarla net bir şekilde belirlenmiştir ve Ticaret Kanunu’nun 2. Bölümünde ticaret şirketlerinin çeşitleri açıkça tanımlanmıştır. Eğer bir şirket, bu tanımlanan tiplerin dışında ise, o zaman Borçlar Kanunu’na göre değerlendirilir. Ticaret Kanunu’nda tanımlanan şirket tipleri arasında kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirket bulunmaktadır. Bu şirket tiplerinin her biri, kanun kapsamında tüzel kişilik haklarına sahiptir ve şirketler hukukunun ilgi alanına giren bu çeşitlilik, şirket işlemlerinin tüm yönleriyle yönetilmesini sağlar.

Şirket Türleri ve Hukuki Yapıları

Şirket türleri ve hukuki yapıları, şirketlerin faaliyet gösterdiği hukuki çerçeveyi ve işleyiş biçimlerini tanımlar. Türkiye’deki şirket türleri, Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş olup, her birinin kendine has özellikleri, kuruluş prosedürleri ve hukuki yükümlülükleri vardır. İşte en yaygın şirket türleri ve hukuki yapılarına genel bir bakış:

1. Anonim Şirket (A.Ş.)

  • Hukuki Yapı: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı sadece sermayesiyle sorumlu tutulan bir şirket türüdür.
  • Özellikler: Yüksek sermaye gereksinimleri vardır ve hissedarlar, yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Yönetim kurulu tarafından yönetilirler.

2. Limited Şirket (Ltd. Şti.)

  • Hukuki Yapı: Sermayesi belirli ve ortakların sermaye paylarına göre sorumlu oldukları bir şirket türüdür.
  • Özellikler: Anonim şirketlere göre daha az sermaye ile kurulabilirler. Ortakların sorumluluğu, sermaye payları ile sınırlıdır ve genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir.

3. Kollektif Şirket

  • Hukuki Yapı: İşletme sahiplerinin tamamının sınırsız sorumluluğa sahip olduğu ve şahsi varlıklarıyla da şirket borçlarından sorumlu tutulabileceği bir şirket türüdür.
  • Özellikler: Genellikle aile şirketleri ve küçük işletmeler bu yapıyı tercih eder. Ortaklar, şirketin tüm borçlarına karşı müştereken sorumludurlar.

4. Komandit Şirket

  • Hukuki Yapı: En az bir ortağın sınırsız, diğerlerinin ise sadece sermaye payları oranında sorumlu olduğu bir şirket türüdür.
  • Özellikler: Bu yapı, belirli ortakların sınırlı sorumluluk avantajını, diğerlerinin ise işletmeye daha fazla kontrol ve yönetim katılımı sağlayabilmesi için sınırsız sorumluluğunu birleştirir.

5. Kooperatif Şirket

  • Hukuki Yapı: Üyelerinin belirli ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya ekonomik faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan, üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmaya dayanan bir şirket türüdür.
  • Özellikler: Kar amacı gütmeyen ve üye odaklı bir yapıya sahiptirler. Üyelerin sayısı ve sermaye katkıları değişkenlik gösterebilir.

Her bir şirket türünün kuruluş ve işletme süreçleri, ticari hedefler ve ortakların sorumluluk tercihleri gibi faktörlere göre seçilir. Şirketlerin hukuki yapısı, şirket içi yönetim kararları, finansal yükümlülükler ve dış dünyayla olan ilişkilerini etkileyen temel bir faktördür.

İletişim
çankırı avukat